staw.org.pl

Sympatycy Tłumaczeń Audiowizualnych

Czy tłumaczenie podlega ochronie prawem autorskim?

Post dodany przez @Admin · 11-04-22
Prawo autorskie, a tłumaczenia

Tłumaczenia są powszechnie wykorzystywane zarówno w życiu codziennym, jak i przede wszystkim w kinematografii. Wśród najczęściej poruszanych zagadnień prawnych dotyczących tłumaczeń znajduje się kwestia praw autorskich oraz możliwości komercyjnego wykorzystywania tłumaczeń językowych bądź audiowizualnych w praktyce.

Prawa autorskie są jedną z najbardziej powszechnych form własności intelektualnej. W ich ramach każdy autor ma prawo nadzorowania swojego dzieła (utworu, przedmiotu, tekstu etc.) pod względem zachowania niezmienionej treści i formy. Prawa autorskie ochraniają twórczość, gdyż zakazują powszechnego wykorzystywania i przekształcania treści bez zgody twórcy. Prawa autorskie są zbywalne, a więc istnieje możliwość przekazania bądź zrzeczenia się od respektowania tych praw przez autora.

Jak chronione jest tłumaczenie?

Kwestia, jaką jest prawo autorskie, a tłumaczenia przysparza niekiedy wiele trudności, co wynika z odpowiedniego rozumienia pojęcia oryginalnego "dzieła" (wiele zależy od tego czy dany tekst na pewno jest utworem), a tłumaczenia.  Tłumaczenia są "z urzędu" chronione stosownymi prawami autorskimi. Według polskiego prawa samo tłumaczenie nie wymaga co prawda zezwolenia od autora tekstu pierwotnego (oryginalnego) na jego stworzenie, ale już w przypadku rozporządzania gotowym tekstem tłumaczeniowym zgoda taka jest wymagana. Najwięcej problemów z interpretacją prawa autorskiego względem tłumaczeń wywołują teksty techniczne oraz niektóre teksty specjalistyczne.

staw.org.pl