wyszukaj poprzez

Władze

Zarząd

Anna Celińska – prezes: kierowanie pracami zarządu, kontakty międzynarodowe
a.celinska@staw.org.pl

Krzysztof Kowalczyk – wiceprezes: negocjacje umów, kontakty zewnętrzne
k.kowalczyk@staw.org.pl

Sylwester Stachowicz – wiceprezes
s.stachowicz@staw.org.pl

Dariusz Rogalski – sekretarz: sprawy członkowskie
d.rogalski@staw.org.pl

Michał Moszczyński – skarbnik: składki, sprawy finansowe
m.moszczynski@staw.org.pl

Komisja Rewizyjna

Maria Wojciechowska, przewodnicząca
Joanna Hald, członek
Karolina Biniek, członek