wyszukaj poprzez

Składki

Zgodnie ze statutem (& 12) członkowie Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych STAW są zobowiązani do opłacania składek członkowskich. Członkowie zwyczajni, którzy ukończyli 65 lat, są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.

Rok Wysokość Składki
2007 100 pln / rok
2008 – 2011 120 pln / rok
2011- 2016 96 pln / rok
 UWAGA! Wszystkie nadpłaty przechodzą na następny rok rozliczeniowy. 

Podobnie jak w poprzednim roku wpłata składki do końca marca upoważnia do zniżki! Wystarczy 80 złotych i składkę za cały rok ma się z głowy!
Jeśli ktoś nie pamięta ile wpłacił, prosimy o E-mail. Wszystko zostanie wyjaśnione.

Przelewy proszę kierować na konto nr:
45 2030 0045 1110 0000 0257 0280
Stowarzyszenie Tłumaczy Audiowizualnych
ul. Dominikańska 21B
02-738 Warszawa