wyszukaj poprzez

Prace Zarządu.

Jeszcze zanim powstało stowarzyszenie, kilkoro z nas starało się zabiegać o poprawienie naszej pozycji w świetle prawa. Prekursorkami były m.in. Olga Krysiak i Magda Balcerek, które uzyskały zaproszenie do Sejmu i zaczęły się uczyć, jak działają mechanizmy prawne przy nowelizacji ustawy. Uzyskaliśmy też opinie prawne dotyczące m.in. naszych praw w ogóle, jak również w kontekście zbiorowego zarządu.

Po powstaniu Stowarzyszenia uzyskaliśmy osobowość prawną, a wraz z nią (po długich zabiegach) stałe zaproszenie do Komisji Sejmowej Prawa Autorskiego w poprzedniej kadencji, gdzie Anna Celińska i Magda Balcerek były kilka razy, składając pisma, a nawet zabierając głos.

M.in. dzięki tym działaniom dwukrotnie uzyskaliśmy bardzo pozytywną opinię Ministerstwa Kultury, raz wyrażoną w postaci uzasadnienia do zmiany art. 70 ustawy o prawie autorskim, a raz niezależnie. Dzięki ścisłej współpracy z zarządem naszej sekcji w Zaiksie uzyskaliśmy zainteresowanie prof. Błeszyńskiego i wzmiankę o nas w jego tekście. Pisma z MKiDN mają rangę opinii Ministerstwa, najważniejszej rzeczy po ustawie. Pismo prof. Błeszyńskiego także śmiało może być przywoływane jako komentarz prawny, wykorzystywane w procesach sądowych etc. Co ciekawe, prof. Błeszyński brał aktywny udział w poprzedniej sejmowej redakcji art.70, a więc z pewnością wie, „co autor miał na myśli”.

W ostatnich latach w paru kwestiach udało się współpracować z Zaiksem, jest więc szansa, że wszystkie ważne dla członków STAW instytucje będą traktowały nasze potrzeby poważnie. Kilkukrotnie podejmowaliśmy dyskusję z różnymi podmiotami krajowymi na temat umów i stawek. Wiele poważnych firm potraktowało poważnie nasze postulaty i wprowadziło umowy nieszkodliwe albo wręcz korzystne dla nas, w tym Polsat, TVN w 2007 roku, Kinoświat, Imperial, Polmedia, Dubbfilm, Start, MasterFilm, MR Sound. Rozmowy z TVN , rozpoczęte w 2011 roku, uważamy za niezakończone, a uzyskane na razie rezultaty za nikłe. Podobnie jest z Sun Studio, obecnie SDI Media. Problemem jest tu także bierność osób bezpośrednio zainteresowanych.

Na forum międzynarodowym – jeszcze przed powstaniem STAW Anna Celińska nawiązała kontakty z siostrzanymi stowarzyszeniami zagranicznymi, skutkiem czego były kolejne wyjazdy głownie przyszłych członków zarządu STAW na spotkania organizowane przez stowarzyszenia tłumaczy audiowizualnych w Danii, Francji i Niemczech. W 2011 roku STAW został członkiem-założycielem AVTE (AudioVisual Translators Europe), „stowarzyszenia stowarzyszeń”, grupującego stowarzyszenia tłumaczy audiowizualnych z Europy.

Udało nam się doprowadzić do spotkania z ówczesnym Komisarzem UE do spraw wielojęzyczności, Leonardem Orbanem. Przedłożyliśmy mu nasze postulaty, warszawskie Biuro UE obiecało nam udział w konsultacjach społecznych dotyczących odpowiednich dyrektyw. Wobec milczenia agend europejskich obecnie aktywnie szukamy kontaktów i informacji poprzez naszych kolegów z innych krajów.